שיעורים הקבועים ברמח"ל


א-ה שיעור בדרך ה' בין מנחה לערבית
יום ג' שיעור באדיר במרום בשעה 20:30
יום ה' שיעור בתיקוני זוהר תניינא תיקונים חדשים  21:00
 

 


ניתן לצפות באתר בשיעורים על כל הספרים,
דעת תבונות ,
כללים ראשונים ,
קל"ח פתחי חכמה,
קנאת ה' צבאות.
מאמר הגאולה.
תיקונים חדשים 
ופרשת השבוע ע"פ הזוהר הקדוש 

 

זמני התפילות בימות החול

שחרית -נץ החמה
מנחה - 19:00
ערבית - 20:00

להצטרפות לרשימת התפוצה ולקבלת עדכונים

הצטרף
Accueil >> Boutique en ligne >> Livres en français >> LA MÉTAPHYSIQUE DE LʼUNITÉ CHEZ LE RAMHAL
 
Nom du produit:LA MÉTAPHYSIQUE DE LʼUNITÉ CHEZ LE RAMHAL
Notre prix:33.00€
T V A:Y compris la TVA
Frais d'expédition:10.00€
Délai de livraison:21 (Jours ouvrables)
Période de garantie:0
Nom du fabricant:L'Institut Ramhal

Ajouter au panier 


Plus d'info
LA MÉTAPHYSIQUE DE LʼUNITÉ CHEZ LE RAMHAL par rav Mordékhai Chriqui
Résumé : « Kabbale », signifie littéralement tradition. Elle recouvre, cependant, de nombreuses nuances : mysticisme juif, gnose, théosophie, ésotérisme juif, mais aussi cosmogonie, philosophie du divin, etc. Si la kabbale exprime toutes ces facettes, aucun chercheur universitaire nʼa envisagé cette sagesse comme une métaphysique, et moins encore comme une métaphysique de lʼUnité.
Lʼanalyse de deux ouvrages fondamentaux du Ramḥal (Rabbi Moshé Ḥayyîm Luzzatto), kabbaliste italien du XVIIIe siècle, nous permettra de percevoir la kabbale sous un nouvel angle. Le premier livre : Qalaḥ, expose les concepts fondamentaux de la kabbale lurianique, en remodelant les paradigmes pour les rendre cohérents et formulables à partir de la logique. Pour le Ramḥal, la logique est plus quʼun outil dʼinvestigation de lʼésotérisme ; mais lʼart par lequel il est possible de présenter la kabbale sous la forme dʼune science métaphysique. Le second ouvrage Sȏd ha-yîḥȗd qui traite de lʼUnité de Dieu et de toute lʼexistence, marque un retour à la kabbale ancienne du Zohar, où lʼUnité de Dieu prend toute son ampleur avant la résurgence de lʼœuvre lurianique.
Cette recherche vise à comprendre la théologie du Ramḥal qui expose dʼabord un Être unique, insondable, admettant deux caractéristiques : lʼEssence et la Volonté. De lʼEssence, on ne sait rien ; à la Volonté, il attribue lʼInfini et lʼUnité. Les sefîrôtsont les principes premiers qui émanent de cette Volonté unique ; les êtres créés nʼen sont que les ramifications. Aussi bien les sefîrôt que les êtres créés, tous procèdent dʼune substance unique. Cette substance primordiale se brise pour séparer le monde divin de lʼÉmanation et les mondes des créatures. Ce hiatus donne une place à la créature intelligente - lʼhomme, afin quʼil puisse participer au tiqqȗn, la réparation du monde, par le retour de toutes les créatures à lʼUnité. Luzzatto expose cette science avec tout lʼappareillage systématique : commençant par les concepts abstraits de la kabbale (Ein-sof, ṣîmṣȗm,sefîrôt etc.), puis avançant ses axiomes, proposant son interprétation allégorique, et fournissant ses démonstrations. Il arrive ainsi à nous présenter manifestement, sans aucune résonance mystique, une métaphysique divine de lʼUnité de Dieu et de lʼunitude de la Création.

Mordékhaï Chriqui : Rabbin, chercheur, et conférencier dans le domaine de la kabbale et la métaphysique, il est le fondateur de lʼInstitut Ramhal à Jérusalem depuis 1990. Il a publié une trentaine dʼouvrages sur la kabbale et en particulier sur la vie et lʼœuvre de Rabbi Moshé Hayim Luzzatto (Ramhal).
Parallèlement à ses fonctions de Rabbin, il a mené des études sur la science des religions à Concordia University, où il est titulaire dʼun M.A en Sciences de Religions. Mordékhai Chriqui sʼintéresse depuis de nombreuses années à la pensée kabbalistique et à ses implications philosophiques dans lʼhistoire. Cet ouvrage a fait lʼobjet dʼune thèse de doctorat (Ph. D.) sur « La perception de la kabbale de Luzzatto en tant que Métaphysique de lʼUnité ».

 
 
 

למידע ופרטים נוספים

© כל הזכויות שמורות ל- מכון רמחל 2015 ©
FacebookGoogle+Twitter