שיעורים הקבועים ברמח"ל


א-ה שיעור בדרך ה' בין מנחה לערבית
יום ג' שיעור באדיר במרום בשעה 20:30
יום ה' שיעור בתיקוני זוהר תניינא תיקונים חדשים  21:00
 

 


ניתן לצפות באתר בשיעורים על כל הספרים,
דעת תבונות ,
כללים ראשונים ,
קל"ח פתחי חכמה,
קנאת ה' צבאות.
מאמר הגאולה.
תיקונים חדשים 
ופרשת השבוע ע"פ הזוהר הקדוש 

 

זמני התפילות בימות החול

שחרית -נץ החמה
מנחה - 19:00
ערבית - 20:00

להצטרפות לרשימת התפוצה ולקבלת עדכונים

הצטרף
Nom du produit:L'essence de la Torah - Nouveau format
Prix conseillé:30.00€
Notre prix:28.00€
T V A:Y compris la TVA
Frais d'expédition:10.00€
Délai de livraison:22 (Jours ouvrables)
Période de garantie:0
Nom du fabricant:L'Institut Ramhal

Ajouter au panier 


Plus d'info
Ce commentaire de la Torah s’inspire essentiellement de la tradition ésotérique d’Israël, notamment le Zohar, le Ari Zal et surtout le Ramhal, mais aussi des Aggadot du Talmud, du Midrach, du Séfer Hayetsira, du Bahir et d’autres.
Nous essayons d’éclairer la Torah sous un nouveau jour, celui de la dimension métaphysique qui voit le texte biblique comme expression de l’esprit divin.
Ainsi, les hommes et les événements décrits dans la Torah accèdent à un statut quasi-infini, nous délivrant un message qui transcende le temps et l’espace, mais qui s’y inscrit harmonieusement pour nous montrer la route à suivre. Nous espérons ainsi qu’à la lecture de ces quelques articles, chacun se sentira visé par la Parole du Sinaï. 
Notre commentaire est à la fois classique, s’appuyant sur les grands exégètes du Pentateuque et de la Cabale, et aussi moderne, incluant des notes questionnant le rapport du texte biblique avec des problématiques actuelles, telles la philosophie ou la science.
Nous espérons ainsi pouvoir intéresser aussi bien l’érudit déjà rompu à l’étude des textes juifs, que le lecteur novice en ce domaine, mais qu’une confrontation avec le texte biblique interpelle.
 

למידע ופרטים נוספים

© כל הזכויות שמורות ל- מכון רמחל 2015 ©
FacebookGoogle+Twitter