שיעורים הקבועים ברמח"ל


א-ה שיעור בדרך ה' בין מנחה לערבית
יום ג' שיעור באדיר במרום בשעה 20:30
יום ה' שיעור בתיקוני זוהר תניינא תיקונים חדשים  21:00
 

 


ניתן לצפות באתר בשיעורים על כל הספרים,
דעת תבונות ,
כללים ראשונים ,
קל"ח פתחי חכמה,
קנאת ה' צבאות.
מאמר הגאולה.
תיקונים חדשים 
ופרשת השבוע ע"פ הזוהר הקדוש 

 

זמני התפילות בימות החול

שחרית -נץ החמה
מנחה - 19:00
ערבית - 20:00

להצטרפות לרשימת התפוצה ולקבלת עדכונים

הצטרף
 

L'institut Ramhal

Sous la direction du rabbin Mordechai Chriqui, l'objectif de l'Institut Ramhal est la propagation de l'éducation et la pensée de partout dans le monde Ramhal. Il ne fait aucun doute, «le travail de Ram'hal inaugure l'ère messianique, ce qui libère les hommes du dualisme et conduit à l'unité.» Créé en 1985, l'Institut a publié aujourd'hui plus de vingt-cinq livres sur Ramhal et son travail, y compris huit livres en français , entre autres, la traduction de Messilat yécharim - la Voie des Justes, l'Essence de la Torah le roi du monde, etc ..Cette année, l'Institut publiera le b'' h Kalah Hokhma Pith en hébreu et le roi du monde, la souveraineté de Dieu, en russe. Des centaines de cours dans les textes fondateurs de Ramhal et une centaine de conférences de Rabbi Chriqui sont à la disposition du public en général. "Outre la publication des œuvres de Ramhal, Rabbi Chriqui dirige plusieurs centres de recherche, plusieurs de ses étudiants enseigner avec succès Ramhal une centaine de membres.Enfin, un Kollel opère au sein de l'Institut pour la formation talmid hakhamim et les chercheurs, l'Institut propose plus d'une douzaine des prix et des salaires tous les mois.Notre espoir est de bientôt offrir au public des œuvres complètes de Ramhal et un résumé du livre sur L'Unité sera publié et traduit en plusieurs langues.


 
 

למידע ופרטים נוספים

© כל הזכויות שמורות ל- מכון רמחל 2015 ©
FacebookGoogle+Twitter