שיעורים הקבועים ברמח"ל


א-ה שיעור בדרך ה' בין מנחה לערבית
יום ג' שיעור באדיר במרום בשעה 20:30
יום ה' שיעור בתיקוני זוהר תניינא תיקונים חדשים  21:00
 

 


ניתן לצפות באתר בשיעורים על כל הספרים,
דעת תבונות ,
כללים ראשונים ,
קל"ח פתחי חכמה,
קנאת ה' צבאות.
מאמר הגאולה.
תיקונים חדשים 
ופרשת השבוע ע"פ הזוהר הקדוש 

 

זמני התפילות בימות החול

שחרית -נץ החמה
מנחה - 19:00
ערבית - 20:00

להצטרפות לרשימת התפוצה ולקבלת עדכונים

הצטרף
Accueil >> Boutique en ligne >> Livres en français >> Tikoun Olam - La Réparation du Monde
 
Nom du produit:Tikoun Olam - La Réparation du Monde
Prix conseillé:15.00€
Notre prix:13.00€
T V A:Y compris la TVA
Frais d'expédition:10.00€
Délai de livraison:20 (Jours ouvrables)
Période de garantie:0
Nom du fabricant:L'Institut Ramhal

Ajouter au panier 


Plus d'info
Résumé: « Tikoun Olam », signifie littéralement Réparation du Monde. Ce concept, bien que répandu aux Etats-Unis, est souvent galvaudé, et utilisé dans tous les sens. Bien que lʼorigine du Tikoun se trouve dans le Talmud, cʼest le Zohar et la Kabbale (et surtout celle de Rabbi Isaac Luria) qui donneront le sens authentique et métaphysique à ce principe.
Nous avons tenté dans cet ouvrage  de présenter une théorie sur la réparation du monde selon le kabbaliste Rabbi Moïse Hayyim Luzzatto, appelé aussi Ramhal (1707-1746), qui avait le souci philosophique pour expliquer les notions complexes de la kabbale lurianique. 
Lʼanalyse de lʼUnité absolue, de lʼunité du monde ainsi que de lʼunitude de lʼhumanité nous permettra de percevoir le Tikoun, La Réparation du Monde sous un nouvel angle.
Si nous voulons comprendre le fonctionnement du monde, ses manques, et sa réparation, il faudrait remonter à la connaissance de lʼUnité absolue, et son expression à travers tous les existants qui forment lʼunitude de tout lʼunivers. Cʼest alors quʼon pourra saisir le sens de lʼexistence et le rôle de chaque-un pour amener le monde à sa complétude.
Mots clés: Tikoun Olam, Ramhal, Luzzatto, Kabbale, Mordékhaï Chriqui


English
Summary: “Tikkun Olam”, means, literally, Repair (or: Fixing) of the World. This concept is widespread throughout the United States, but often cliched, and used in all senses. Although the origin of the Tikkun can be found in the Talmud, its genuine metaphysical meaning will appear with the Zohar and Kabbalah (and mostly the Kabbalah as taught by Rabbi Isaac Luria).
We will attempt, in this book, to present the reader with the theory of Fixing the world according to kabbalist Rabbi Moshe Hayim Luzzatto, also known as the Ramhal (1707 – 1746), who had the philosophical concern to explain the complex notions of the Lurianic kabbalah.
The analysis of the Absolute Unity, the unity of the world and the unity of humanity will give us a sense of the Tikkun, The Repair of the Word, from a new angle.
If we want to understand the functioning of the world, its deficiencies, and its reparation, we must go back to the knowledge of the Absolute Unity, and its expression throughout all the existents which form the unity of the whole universe. Then, and only then, will we be able to perceive the meaning of life and our own role of each-one, in this tikkun, to bring the world to its completeness.
Research Interests: 
KabbalahJudaismLurianic KabbalahRamchalRamhal, and Tikkun Olam
 

למידע ופרטים נוספים

© כל הזכויות שמורות ל- מכון רמחל 2015 ©
FacebookGoogle+Twitter